Južanka - obchodno-zábavné centrum, zrealizované a predané dielo

Mesto Trenčín udelilo OZC Južanka titul "Stavba mesta Trenčín 2006":
V prípade záujmu o prenájom obchodných priestorov Vám podrobnejšie informácie radi poskytneme na osobnom stretnutí, ktorého termín si telefonicky upresníme.